top of page

Pressmedelande

Kan man ta tåget till Göta Kanal ?

Från hösten 1859 fungerade Töreboda station som Västra stambanans slutstation, då banan från Göteborg nått den strategiska punkt där järnvägen korsar Göta kanal. Här förenades Baltzar von Platens kanalprojekt och Nils Ericsons järnvägsnät – stationen sågs som en symbolisk fredspakt mellan de ofta motstridiga partsintressena. Ett nytt samhälle planerades på den tidigare i stort sett orörda marken. Stationen förlades strategiskt i anslutning till kanalen och med den ena sida vänd mot denna och den andra mot järnvägen

När det gäller Västra stambanans vidare framväxt invigdes året därpå (1860) den första delsträckan söderut från Stockholm Södra till Södertälje. Den sista etappen blev den mellan Hallsberg och Sparreholm. Under många festligheter kunde så hela stambanan invigas i november 1862. Resan mellan Göteborg Central och Stockholm Södra tog då endast 14 timmar. Med färd genom Göta kanal tog resan omkring fyra dagar

Idag tar Västra Stambanan, Stockholm - Göteborg 4 timmar med tåg. 

- Stockholm - Töreboda

- Göteborg - Töreboda 

Töreboda är en idag fortfarande hög aktuell. Töreboda är Göta Kanals enda hållbara turistdestinatin längs de 19 milen. Där du som turist kan kliva på tåget i Stockholm eller från Göteborg. och i Töreboda direkt kliva på en passagerarbåt eller hyra en cykel för att uppleva Göta Kanal.

 

Törebodas utmärkta läge mitt i i Sverige med Mariestads utveckling med batterifabriker och närheten till Göteborg och Stockholm gör det till en perfekt plats för barnfamiljer att bo på. För dig som villl pendla Eller dig som vill ha det bästa av 2 världar, Västergötlands natur & närheten till Göta Kanal.

Turistföretag

- M/S Ceres - PnP Rederi AB

- Visthuset cykel

- Eko el cykel

Fartyget M/S Ceres

Här finns Sveriges minsta reguljära färja, Lina, som kör passagerare mellan stadens två delar. Töreboda station är en stationsbyggnad från 1859 i Töreboda där järnvägen korsar

Jonsboda

JONSBODA

Här passerar vi Jonsboda bro och Jonsboda brovaktarstuga.

Wassbacken

WASSBACKEN

Wassbacken ligger i en vik vid Vassbackens bro.

Lanthöjden

LANTHÖJDEN

Lanthöjden är den grävda Göta kanallinjens näst högsta punkt , 91,3 meter över havsytan. Här är Göta kanal som smalast.

Lanthöjden

BERGSKANALEN

Kanalsträckan mellan Lanthöjden och Tåtorp. På en sträcka av 3,5 kilometer fick kanalbyggarna spränga sig fram genom segt urberg i trolsk natur.

Tåtorp

TÅTORP

Tåtorp ligger naturskönt där Göta kanal mynnar ut i sjön Viken. Tåtorps sluss är den enda handmanövrerade slussen på västgötasidan. Slussportarna öppnas ännu med gångspel. Slussen reglerar vattenståndet mellan kanalen och sjön Viken.

Sjön Viken

SJÖN VIKEN

Sjön Viken är Göta Kanals högsta punkt, 91,5 meter över havet. Tillsammans med sjön Unden utgör sjön Viken vattenmagasin för slussningarna på Göta kanals Västgötalinje.

bottom of page