top of page

Välkommen ombord MS Ceres !

Fartyget MS Ceres är byggd för Göta Kanal av den svenska Försvarsmakten, hon kör på Göta Kanal sedan 1953.

bottom of page