Bokningsvillkor

Förutom nedanstående gäller även tillämpliga delar av "Allmänna villkor för paketresor", antagna 1993-02-02 av Konsumentverket, å ena sidan, och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation, å andra sidan. För grupper gäller särskilda villkor.

 

PnP Rederi AB, nedan kallat PnP, förbehåller sig rätten att ställa in turer, samt att ändra utflyktsprogram eller tidtabell. Vid force majeure, d v s situationer utanför PnPs påverkan som t ex vädermässiga förhållanden, strejker och lockouter samt tekniska problem vid broar, slussar och hamnar, lämnas ingen ersättning från PnP. Passagerare hänvisas då till egna rese- eller hemförsäkringar.

 

Viktig Information

Vänligen läs nedanstående villkor noggrant. Samtliga villkor ingår i kontraktet mellan passageraren och PnP. Accepterande av kontraktet innebär godkännande av villkoren. Passageraren ombeds särskilt uppmärksamma PnPs rätt att begränsa sitt ansvar enligt nedan.

 

PnPs ansvar

Oavsett vad som annars föreskrivs i dessa villkor eller i annat dokument skall tvist mellan PnP och passagerare uteslutande avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk lag. För PnPs ansvar gäller den svenska sjölagen.

PnP förbehåller sig frihet från ansvar för passagerare för tiden innan denne går ombord och efter det att han gått iland.

PnP förbehåller sig frihet från ansvar för levande djur ombord.

 

Om det är avtalat, att befordringen helt eller till bestämd del skall utföras av annan än rederiet, förbehåller sig PnP frihet från ansvar för skada, förlust eller försening orsakad av händelse under den del av befordringen som utförts av den andre.

Sjölagen begränsar PnPs ansvar vid skada, förlust ombord eller försening. Samtliga resenärer är försäkrade ombord på vårt fartyg. Försäkringen gäller dock ej utanför fartyget, därför rekommenderar vi alltid en separat olycksfallsförsäkring och/eller reseförsäkring.

 

Mat/förtäring ombord (gäller fr.o.m. 2013-07-10)

PnP har inte alltid möjlighet att tillhandahålla mat enl. speciella önskemål, t.ex. vid olika typer av allergier etc., utöver vad som specificerats i vår meny. (se symboler rörande gluten och laktos)

PnP ansvarar ej heller för främmande substanser i maten som kan framkalla olika allergier ex. nötter eller skaldjur.

Vid tveksamheter eller svår allergi avråder vi från förtäring ombord alternativt att avstå från resa.

Ytterligare information ring vår bokning

 

Allmänna villkor

Ingen återbetalning sker av inbetalda biljettavgifter om passageraren inte infinner sig vid fartygets avgång. I övrigt gäller bestämmelserna om avbokning.

PnP förbehåller sig rätt till ändringar i befordringssättet och befordringsvillkoren, ändringar av turlistan och passageraravgifterna samt indragningar av turer, föranledda av omständigheter utanför PnPs kontroll.

 

Vid bokningstillfället skall hela resans pris betalas. PnP bekräftar bokningen så snart likvid erhållits.

 

Personskada

Ombord fartyget

Personskada regleras genom PnPs Fartygsförsäkring och PI.

 

Busstransfer

Personskada regleras genom bussbefraktarens Försäkring och Svensk Trafikförsäkring

 

Bokning

PnP tar emot förbokningar via webb eller telefon fram till en timme innan avgång.

Vid förbokning med fakturabetalning tillkommer en faktureringsavgift. Bokningen gäller för såväl PnP som för resenären så snart PnP bekräftat bokningen/betalningen.

 

Vid gruppbokningar gäller speciella regler och rabatter, som regleras med hänsyn till antal passagerare och egen busstransport till och från fartyget. Kontakta gärna rederiet för mer information.

 

Vid avbeställning eller ombokning gäller följande:

Om resa avbokas tidigare än 30 dagar före avresa återbetalas inbetalt belopp minus 100 kr/bokning. Vid senare avbokning sker ingen återbetalning. Bokad resa kan, i mån av plats, ändras kostnadsfritt förutsatt att detta sker senast 72 timmar före avresa. Resor som ej genomförs pga av sjukdom/ skada kan ersättas av er personliga reseförsäkring, inte genom PnP Rederi AB. 

 

För biljetter bokade med våra kampanjpriser gäller speciella regler. Biljetterna gäller under utställningsåret. Biljetter som är bokade med våra kampanjpriser kan ej lösas in mot pengar. Bokad resa kan, i mån av plats, ändras gratis förutsatt detta sker senast 72 timmar före avresa.

 

Outnyttjade biljetter för utställningsåret återbetalas ej. 

 

Övrigt

Ombordstigning som ombesörjs av PnP personal, och sker tidigast 30 minuter före avgångstid.


Resans besöksmål (ex. Museihuset) kan komma att ändras/ersättas utan förvarning med andra mål pga. öppettider, semesterstängt och andra omständigheter som ligger utanför rederiets kontroll.

 

Tur kan ställas in om antalet passagerare understiger 30.


Kontakta ditt försäkringsbolag om du är osäker på vilka försäkringar du har.

 

Medhavd mat eller dryck får ej förtäras ombord.